terug naar projecten

Valpreventie

Wij koersen samen op het vergroten van de zelfredzaamheid en veiligheid van ouderen, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Doel

  • Een afname van het aantal valincidenten bij Twentse inwoners van 65 jaar en ouder en daarmee de zelfredzaamheid en veiligheid van ouderen vergroten.

Over het project

Vallen vormt een groot gezondheidsrisico voor ouderen. Vaak spelen hierbij meerdere risico’s en problemen, zoals sociaal isolement en angst. Naast de grote impact op de eigen kracht en kwaliteit van leven van de inwoner zelf, leidt dit tot onnodige en onjuiste inzet van zorg en de daarbij horende kosten. Er zijn drie bewezen effectieve programma’s die helpen het risico op vallen te verminderen, namelijk ‘In Balans’, ‘Vallen Verleden Tijd’ en ‘Otago’. In deze programma’s komen onderwerpen aan bod zoals medicijngebruik, verborgen alcoholgebruik, balans en kracht en de fysieke leefomgeving. Het streven is de keten rondom valpreventie te versterken door verbindingen te leggen met het gemeentelijke domein en de doorstroming naar het reguliere bewegingsaanbod.

In 2023 zit valpreventie in de Menzis GarantVerzorgd polis, aanvullende verzekering. In 2024 wordt valpreventie in ieder geval vergoed vanuit de basisverzekering voor een specifieke risicogroep.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

3