terug naar projecten

Aanpak wachttijden

Samen koersen we voor kortere wachttijden binnen de GGZ. 

Verminderde wachtlijsten in GGZ

In het project ‘Aanpak wachttijden’ streven we naar minder lange wachtlijsten in de GGZ, zodat mentale klachten niet toenemen en de behandeling daardoor niet langer hoeft te duren. Dit doen we door het voorkomen van onnodige of niet-passende instroom in de GGZ en de achterliggende problematieken aan te pakken. Zo zorgen we voor de juiste zorg op de juiste plek. 

Waarom we doen wat we doen

De ondersteuning en zorg voor inwoners met mentale klachten staat onder hoge druk door de toenemende zorgvraag en een schaarste aan personeel. Als gevolg zijn er lange wachttijden voor de specialistische GGZ. Eén van de effecten hiervan is. Vertraging in hulp kan leiden tot verslechtering van symptomen, verlengde behandeling en mogelijk crisissituaties voor inwoners. 

Daarnaast hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar afspraken gemaakt over de maximaal toelaatbare wachttijden in de GGZ: de zogenaamde Treeknorm. Vanuit het Regiobeeld zien we dat, bij 13 van de 16 vormen van behandeling, de wachttijden voor GGZ in Twente hoger liggen dan het landelijk gemiddelde en de Treeknormen worden overschreden. 

Dit willen we bereiken

Een daling van het aantal aanvragen binnen de GGZ en kortere wachttijden binnen de GGZ. De Treeknorm vanuit de Zorgverzekeringswet gaat in 2026 van de huidige 14 weken naar 5 weken. 

Onze aanpak: zo doen we het!

Met verschillende aanpakken werken een aan een lagere instroom in de GGZ.  In sommige situaties is een andere vorm van ondersteuning beter voor inwoners met mentale klachten. Daarom zetten we in op het eerder opvangen van de zorgvraag en kijken we ook naar andere oplossingen dan alleen de GGZ.  

 Zo zorgen we er samen voor dat de cruciale GGZ-infrastructuur (zowel in mensen als middelen) voldoende beschikbaar blijft. Daarnaast streven we naar het aanbieden van gerichte, alternatieve en laagdrempelige ondersteuning tijdens de wachtlijstperiode. 

 

Wil je meer weten over de themalijn mentale gezondheid? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

Er is nog geen update beschikbaar.

2023

  • Triage- en transfertafels werden opgezet bij Mediant en Dimence 

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

4