terug naar projecten

Aanpak wachttijden

Samen koersen we voor kortere wachttijden binnen de GGZ. 

Verminderde wachtlijsten in GGZ

In het project ‘Aanpak wachttijden’ streven we naar minder lange wachtlijsten in de GGZ, zodat mentale klachten niet toenemen en de behandeling daardoor niet langer hoeft te duren. Dit doen we door het voorkomen van onnodige of niet-passende instroom in de GGZ en de achterliggende problematieken aan te pakken. Zo zorgen we voor de juiste zorg op de juiste plek.

Waarom we doen wat we doen

Volgens de rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van 4 april 2024 wachten ruim 97.000 mensen op geestelijke gezondheidszorg. Hiervan wachten 55.000 mensen langer dan de maximale toegestane wachttijd. Mensen waarvan zeker de helft kampt met ernstige en complexe aandoeningen, zoals eetstoornissen, trauma en persoonlijkheidsstoornissen. Vertraging in hulp kan leiden tot verslechtering van symptomen, verlengde behandeling en mogelijk crisissituaties voor inwoners. De ondersteuning en zorg voor inwoners met mentale klachten staat onder hoge druk door de toenemende zorgvraag en een schaarste aan personeel.

Dit willen we bereiken

Verschillende initiatieven worden opgezet met als doel de specialistische GGZ toegankelijk te houden. We zetten in op een daling van het aantal aanvragen binnen de GGZ en kortere wachttijden binnen de GGZ. De Treeknorm vanuit de Zorgverzekeringswet gaat in 2026 van de huidige 14 weken naar 5 weken.

Onze aanpak: zo doen we het!

Met verschillende aanpakken werken een aan een lagere instroom in de GGZ. In sommige situaties is een andere vorm van ondersteuning beter voor inwoners met mentale klachten. Daarom zetten we in op het eerder opvangen van de zorgvraag en kijken we ook naar andere oplossingen dan alleen de GGZ.

Zo zorgen we er samen voor dat de cruciale GGZ-infrastructuur (zowel in mensen als middelen) voldoende beschikbaar blijft. Daarnaast streven we naar het aanbieden van gerichte, alternatieve en laagdrempelige ondersteuning tijdens de wachtlijstperiode. Praktisch wordt er binnen dit project ook ingezet op regionaal beschikbare wachtlijsten zodat de vraag naar specialistische zorg en het beschikbare aanbod beter op elkaar afgestemd kan worden.

Wil je meer weten over de themalijn mentale gezondheid? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

Er is nog geen update beschikbaar.

2023

  • Triage- en transfertafels werden opgezet bij Mediant en Dimence 

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2