terug naar projecten

Bereik vergroten aanpak geldzorgen

We willen voor iedere inwoner een toekomstbestendig bestaan creëren.

Een toekomstbestendig bestaan voor Twentenaren

18% van de Twentenaren heeft in 2023 moeite gehad om rond te komen van het huishoudinkomen. Met signaalpartners en de inzet van Artificial Intelligence (AI) willen we beginnende geldzorgen en schulden vroeg signaleren en aanpakken om zo problematiek te voorkomen.

Waarom we doen wat we doen

Mensen die moeite hebben om rond te komen, kunnen niet meer alle rekeningen betalen. Het is van groot belang om inwoners met geldzorgen zo snel mogelijk in beeld te krijgen. Zo voorkomen we dat mensen in diepe schulden terecht komen.

Dit willen we bereiken

Het vroegtijdig signaleren van beginnende geldzorgen en schulden en deze aan te pakken.

Onze aanpak: zo doen we het! 

Dankzij de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening kunnen we al meerdere jaren een inwoner direct ondersteuning bieden bij signalering van betalingsachterstand. Tegelijkertijd kijken we naar  andere problemen die mogelijk bijdragen aan de schulden.

Om het bereik van huidige regelingen te vergroten, gaan we onderzoeken hoe marketingtechnieken ons kunnen helpen. We gaan ons verdiepen in een gerichte aanpak van datagedragen communiceren – met behulp van Artificial Intelligence (AI) – om gezinnen met geldzorgen naar de juiste instanties en regelingen te leiden.

 

Wil je meer weten over de themalijn bestaanszekerheid? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2023

  • Medio 2023 werd een presentatie verzorgd over het virtueel inkomstenloket. De interesse voor digitale ondersteuning werd gewekt.
  • In het najaar van 2023 vonden gesprekken plaats met gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo over het uitbreiden van de Pilot digitaal luisteren.

2021

  • Sinds 1 januari 2021 konden gemeenten mensen eerder helpen die door schulden in de problemen dreigen te komen. Dat werd mogelijk door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wsg).
  • Er werden in 2021 landelijke pilots gestart om het aantal signaal partners uit te breiden. Alleen de in de ministeriële regeling genoemde gemeenten mochten deze experiment uitvoeren tot 1 januari 2026. De gemeenten in regio Twente werden toen wel toegevoegd aan het lijstje van de NVVK met geïnteresseerde gemeenten bij een eventuele uitbreiding van de experimenten vanaf 1 januari 2026.

2020

Gemeente Enschede startte in een pilot genaamd ‘digitaal luisteren’.

2019

Start van de pilot ‘vroegsignalering van schulden’ in heel Twente.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2