terug naar projecten

Collectieve zorgverzekering – gemeentepolis

We willen inwoners met een lager inkomen toegang bieden tot goede zorg.

 

Goede zorg beschikbaar voor iedereen

Vanwege hoge kosten stellen inwoners met een laag inkomen zorg vaak uit. Met de Gemeentepolis willen we deze groep mensen toegang bieden tot goede zorg én ze hier tegelijkertijd goed over informeren en in begeleiden.

Waarom we doen wat we doen

Gezondheids- en zorgbeleid heeft invloed op armoede. En armoedebeleid heeft invloed op gezondheid. De Gemeentepolis bevindt zich op het snijvlak van het armoede- en gezondheids- en zorgbeleid. We willen het aantal inwoners van Twente dat zorg uitstelt verminderen en de juiste begeleiding bieden bij de keuze voor een gemeentepolis.

Dit willen we bereiken

Deze collectieve zorgverzekering heeft als doel inwoners met een laag inkomen en hoge zorgvraag goede zorg te garanderen en ze financieel te ondersteunen.

Onze aanpak: zo doen we het!

Met de gemeentepolis kunnen we mensen met een laag inkomen helpen met een zorgverzekering. Door nauwe samenwerking met zorgverzekeraar Menzis willen we betalingsachterstanden zoveel mogelijk voorkomen. Samen met gemeenten werken we eraan om het proces van onderhandeling en contractering te verhelderen en bespoedigen.

Wil je meer weten over de themalijn bestaanszekerheid? Bekijk dan onze themapagina.

 

Voortgang van het project

2023

  • 95% van de gemeenten in Nederland biedt sinds 2023 en Gemeentepolis aan. In Twente geldt dit voor alle 14 gemeenten.
  • Er vonden verschillende gesprekken plaats over de gemeentepolis tussen BS&F, zorgkantoor Menzis en gemeenten in diverse AO’s (mei en oktober).

1997

Hier begon de eerste samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar.

 

 

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2