terug naar projecten

Methodiek Jongeren en schulden

In Twente streven we naar een betere financiële situatie van Twentse jongeren.

Een andere schuldenaanpak

Dit project is voor jongeren van 18 tot 27 jaar in Twente met ernstige schulden en meervoudige uitdagingen. We richten ons op het verlagen van het percentage dat moeite heeft met maandelijks rondkomen. Dit is nu 19% tegenover het landelijke gemiddelde van 13%. Hiermee willen we de sociaaleconomische status van jongeren in Twente verhogen en de schulden verminderen.

Waarom we doen wat we doen

Het aantal jongeren met geregistreerde schulden stijgt fors. Jongeren met schulden worden in hun toekomst perspectief belemmerd en komen daardoor niet verder in hun leven. Jongeren hebben een andere schuldenaanpak nodig, waarbij het cruciaal is dat de begeleiding aansluit bij de ‘leefwereld’ van de jongere.

Dit willen we bereiken

Het project heeft tot doel de financiële gezondheid van jongeren in Twente te versterken en hen te helpen een positieve toekomst op te bouwen.

Onze aanpak: zo gaan we het doen!

In Twente werken we de komende jaren aan een methodiek die specifiek bijdraagt aan het terugdringen van het aantal jongeren met schulden. Dit kan, afhankelijk van lokale keuzes, leiden tot inzet van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) of een vergelijkbare methodiek.  Naast schuldenaanpak is er aandacht voor preventie, waaronder het voorkomen van betrokkenheid van jongeren bij criminele activiteiten (ondermijning) en financiële educatie.

Vanuit Twentse Koers brengen we de verschillende varianten in beeld. We faciliteren bij de bredere uitrol van de methodiek in Twente en het onderlinge leerproces, kennisdeling en evaluatie, zodra gemeenten en hun partners met de methodiek zijn gestart.

Wil je meer weten over de themalijn bestaanszekerheid? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

Enschede en Almelo werken met een aanpak gericht op jongeren met schulden (Almelo met JPF).

2023

JPF heeft een presentatie gegeven in de regio Twente.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2