terug naar projecten

Maatwerk Multiproblematiek

We streven naar maatwerk voor huishoudens in Twente die worstelen met meerdere, ingewikkelde problemen.

Een efficiëntere werkwijze voor hulpverleners

Als inwoners in Twente dreigen vast te lopen bij een multiprobleemsituatie, willen wij ondersteuning bieden. We gaan op zoek naar de kern van het probleem en inwoners krijgen een passende ondersteuning die aansluit op hun situatie.

De vele wetten en regels van ons systeem maken het soms lastig voor professionals en betrokken hulpverleners om door de bomen het bos nog te kunnen zien. In deze gevallen willen we PMM gaan inzetten. PMM staat voor Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek en helpt gemeenten als zij vastlopen bij het ondersteunen van haar inwoners.

Waarom we doen wat we doen

Door gemeenten een hulpstructuur zoals PMM aan te bieden, kunnen zij de inwoners die te maken hebben met multiproblematiek een passende ondersteuning geven. Deze op maat gemaakte oplossingen moeten inwoners stabiliteit brengen, de zelfredzaamheid vergroten en de levenskwaliteit verbeteren.

Dit willen we bereiken

We willen eraan bijdragen dat iedere gemeente (en hun partners) met ondersteuning een oplossing vindt voor complexe multiprobleemsituaties bij inwoners die dreigen vast te lopen.

Onze aanpak: zo doen we het!

Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek is een landelijke hulpstructuur voor complexe multiproblematiek in het sociaal domein. Binnen PMM werken de ministeries van SZW, BZK, JenV, OCW, VWS, Financiën (Toeslagen) samen met gemeenten en landelijke uitvoeringsorganisaties.

Daarnaast organiseren we sessies voor de Twentse professionals om hen wegwijs te maken in de mogelijkheden van het PMM. Door van elkaar te leren, zorgen we ervoor dat de kennis gedeeld wordt en ook inzetbaar is in andere gemeenten in Twente. Vanuit Twentse Koers willen we regionaal bijdragen aan een adequate werkmethode die gemeenten met samenwerkingspartners kunnen toepassen om oplossingen te vinden voor multiprobleemhuishoudens.

 

Wil je meer weten over de themalijn bestaanszekerheid? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

Er is nog geen update beschikbaar.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2