terug naar projecten

Welzijn op recept

We willen inwoners met een vermoeden op psychosociale, leefstijl gerelateerde of financiële problematiek sneller toe leiden naar passende voorzieningen.

De samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein

De inwoner van Twente met niet-medische klachten willen we eerder de juiste en passende hulp bieden. Zo houden we huisartsenzorg betaalbaar en toegankelijk voor inwoners. Hiervoor wordt de samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein bevorderd.

Waarom we doen wat we doen

In het voorjaar van 2021 is er een kennissessie georganiseerd tussen Twentse gemeenten en huisartsen. Hieruit is gebleken dat er behoefte is aan structuur waarin huisartsen en medewerkers uit het sociaal domein elkaar sneller en beter kunnen vinden. En er zitten obstakels in de onderlinge samenwerking op gebied van financiering, beleidstaal en er is onvoldoende kennis over elkaars werkterrein.

Dit willen we bereiken

De juiste zorg eerder op de juiste plek bieden bij zowel financiële, leefstijl gerelateerde als psychosociale problematiek.

Onze aanpak: zo gaan we het doen!

We koppelen een medewerker van het sociaal domein aan een huisartsenpraktijk. Zo leiden we inwoners die bij de huisarts komen voor (achterliggende) sociaal maatschappelijke vraagstukken, sneller naar passende ondersteuning of begeleiding.

Wil je meer weten over de themalijn bestaanszekerheid? Bekijk dan onze themapagina.

Voortgang van het project

2024

Q1: afspraak met overige gemeenten voor samenwerking en voortzetting van deze aanpak.

2023

  • In het voorjaar van 2021 zijn er kennissessies tussen alle Twentse gemeente en huisartsen georganiseerd.
  • Op 1 januari 2023 is de pilot ‘SamSam’ gestart.

Meld je aan
voor de nieuwsbrief!

2